Menu

University Tilburg

Tilburg University geeft hier meer informatie, en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we vooral door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. Daarom nodigen we bedrijven, organisaties, overheden en burgers uit samen met ons te werken aan nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden voor de maatschappij. Die innovatie vinden we door te onderzoeken, te leren en te begrijpen: Understanding Society.

Feiten en cijfers Tilburg University 2014

Onderwijskwaliteit, maatschappelijke oriëntatie en een sterk campusgevoel vormen de basis van ons onderwijs. De groene campus biedt een mooie basis voor het vormen van een internationale gemeenschap waar studenten en medewerkers elkaar stimuleren, uitdagen en kennis opdoen.

Ons onderzoek sluit aan op de huidige complexe maatschappelijke vraagstukken. Deze vragen om een integrale benadering waarbij verschillende wetenschappelijke disciplines betrokken zijn.

Onze disciplines economie, recht, katholieke theologie, sociale en gedragswetenschappen en geesteswetenschappen dragen stuk voor stuk bij aan Understanding Society.

Met hooggekwalificeerd personeel levert Tilburg University hoogstaande kwaliteit. We stimuleren verbinding en discipline-overstijgende samenwerking tussen mensen en teams en bevorderen kwaliteit van leiderschap binnen een slagvaardige organisatie.

De belangrijkste punten in ons Strategisch plan zijn:

  • Understanding Society blijft de missie
  • Kwaliteit staat voorop
  • Innovatie volgens een vaste methode
  • Meer verbinding aanbrengen
  • Gericht internationaal samenwerken
  • Een slagvaardige universiteit
  • Al deze keuzes concentreren zich op onze hoofdactiviteiten: onderzoek, onderwijs en valorisatie

Bron

Delen