Menu

Weer minder studenten op kamers in Groningen

In 2016 zijn er minder studenten op zichzelf gaan wonen in Groningen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Studenten uitzondering

In 2016 daalde het aantal verhuizende jongeren met vier procent in Nederland. Dat is opvallend, omdat er in alle andere leeftijdsgroepen juist meer mensen verhuizen.

Volgens Jan Latten, hoofddemograaf bij het CBS, kopen meer mensen een huis en schuiven veel gezinnen door op de woningmarkt. Maar de categorie 17 tot 21-jarigen laat juist een daling zien: „Iedereen verhuist, behalve jongeren.”

Afschaffen basisbeurs

De belangrijkste oorzaak van deze daling is waarschijnlijk het afschaffen van de basisbeurs. Studenten krijgen geen toelage meer van de overheid en proberen kosten te besparen door bij hun ouders te blijven wonen.

Ook speelt mee dat woonruimte steeds schaarser wordt. Daarnaast hebben jongeren het moeilijk met het vinden van een woning of kamer omdat ze minder baanzekerheid hebben dan in voorgaande jaren, zo stelt Latten.

Daling minder sterk dan in 2015

In Groningen daalde het aantal op kamersgaande jongeren een stuk minder hard dan in 2015. Afgelopen jaar waren het er 63 minder dan in 2015, terwijl er dat jaar 1167 minder nieuwe kamerbewoners waren ten opzichte van 2014.

Ook andere universiteitssteden hebben te maken met deze trend. In Utrecht was de daling het sterkst: daar verwelkomden ze in 2016 een kwart minder nieuwe kamerbewoners dan in 2015.

Eindhoven, Leiden en Wageningen zagen het aantal op zichzelf wonende studenten in hun gemeente juist stijgen. Landelijk gezien verhuisden er in 2016 4 procent minder jongeren dan in het jaar daarvoor.

 

Bron 

Delen